نمایش 1–18 از 48 نتیجه

فروش دستگاه های ضبط AHD

دستگاه های ضبط AHD

دستگاه DVR آپتینا مدل OHD-8216X-A2

موجود

6,800,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR آپتینا مدل OHD-6216XH-A4

موجود

4,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6216ZF-A1

موجود

4,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6108XH-A4

موجود

2,920,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR اپتینا مدل OHD-8208ZF-4KL/A4

موجود

4,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه XVR آپتینا OHD-6108ZF-A1

موجود

2,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6108XF-A1

موجود

2,500,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR آپتینا مدل OHD-6104XH-A1

موجود

2,250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه XVR آپتینا مدل OHD-8104ZF-4KL/A4

موجود

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6108XH-A1

موجود

2,880,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR آپتینا OHD-4104ZF-A1

موجود

1,815,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6104XF-A1

موجود

1,990,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR کلارنت Clarent CXP-7608-Z2/4KL

موجود

4,550,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه DVR کلارنت CXP-7604-Z1/4KL

موجود

3,100,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-5616-Z2

موجود

4,950,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-5608-Z1

موجود

2,850,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-5604-Z1

موجود

2,250,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

مکسرون

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-4604-Z1

موجود

1,815,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت