نمایش دادن همه 14 نتیجه

منبع تغذیه(POWER)

منبع تغذیه فاطر مدل VS400

موجود

1,738,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل VS500

موجود

2,326,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل VS600

موجود

2,782,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل VS700

موجود

3,046,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل RM650X

موجود

2,888,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل RM750X

موجود

3,299,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل RM1650X

موجود

7,999,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل TX500M

موجود

2,674,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغدیه فاطر مدل TX750M

موجود

4,099,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل TX850M

موجود

5,275,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل TX1000M

موجود

7,239,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه فاطر مدل TX1250M

موجود

7,999,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

منبع تغذیه FATER VS300

موجود

1,060,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

گارانتی

36 ماه

منبع تغذیه fater RM500X

موجود

2,499,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

FATER

گارانتی

60 ماه