نمایش 1–18 از 48 نتیجه

فروش دستگاه های ضبط AHD

دستگاه های ضبط AHD

دستگاه DVR آپتینا مدل OHD-8216X-A2

اتمام موجودی

7,820,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR آپتینا مدل OHD-6216XH-A4

اتمام موجودی

5,695,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6216ZF-A1

اتمام موجودی

5,695,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6108XH-A4

اتمام موجودی

3,360,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR اپتینا مدل OHD-8208ZF-4KL/A4

اتمام موجودی

4,550,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه XVR آپتینا OHD-6108ZF-A1

اتمام موجودی

3,280,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6108XF-A1

اتمام موجودی

2,500,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR آپتینا مدل OHD-6104XH-A1

اتمام موجودی

2,875,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه XVR آپتینا مدل OHD-8104ZF-4KL/A4

اتمام موجودی

3,570,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6108XH-A1

اتمام موجودی

3,315,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR آپتینا OHD-4104ZF-A1

اتمام موجودی

2,090,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه ذخیره ساز آپتینا OHD-6104XF-A1

اتمام موجودی

2,290,000 تومان
اطلاعات بیشتر
نام تجاری

Optina

دستگاه DVR کلارنت Clarent CXP-7608-Z2/4KL

موجود

5,235,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه DVR کلارنت CXP-7604-Z1/4KL

موجود

3,570,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-5616-Z2

موجود

5,695,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-5608-Z1

موجود

3,280,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-5604-Z1

موجود

2,540,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

مکسرون

دستگاه ذخیره ساز کلارنت CXP-4604-Z1

موجود

2,090,000 تومان
افزودن به سبد خرید
نام تجاری

کلارنت