نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

پایه دیواری متحرک تلویزیون مدل TW-475

550,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 26 تا 60 اینچ
 • وزن قابل تحمل 30 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 45 درجه
 • فاصله ازمحل نصب در حالت بسته 100 میلیمتر، درحالت باز 475 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • دوبازو و دومفصل
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک تلویزیون مدل TW-500

430,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 26 تا 55 اینچ
 • وزن قابل تحمل 20 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 90 درجه
 • فاصله ازمحل نصب در حالت بسته 50 میلیمتر، درحالت باز 500 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • یک بازو و دو مفصل
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک تلویزیون مدل TW-510

850,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 42 تا 75 اینچ
 • وزن قابل تحمل 35 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 10 درجه
 • زاویه دید افقی 90 درجه
 • فاصله ازمحل نصب 510 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • دو بازو و دو مفصل
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک تلویزیون مدل TW-720

360,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 40 تا 75 اینچ
 • وزن قابل تحمل 70 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 10 درجه
 • فاصله ازمحل نصب 75 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک تلویزیون مدل TW-870

620,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 42 تا 88 اینچ
 • وزن قابل تحمل 60 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • فاصله ازمحل نصب 75 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک مانیتور و تلویزیون مدل LW-380

260,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 15 تا 29 اینچ
 • وزن قابل تحمل 6 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 180 درجه
 • فاصله ازمحل نصب 850 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک مانیتور و تلویزیون مدل LW-85

120,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 15 تا 29 اینچ
 • وزن قابل تحمل 10 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 65 درجه
 • فاصله ازمحل نصب 85 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک مانیتور و تلویزیون مدل LW-86

130,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 15 تا 29 اینچ
 • وزن قابل تحمل 15 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 27 درجه
 • فاصله ازمحل نصب 85 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه دیواری متحرک مانیتور و تلویزیون مدل TW-220

180,000 تومان
 • سایز قابل استفاده برای 26 تا 40 اینچ
 • وزن قابل تحمل 20 کیلوگرم
 • کاربرد دیواری
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • فاصله ازمحل نصب 75 میلیمتر
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه رومیزی مانیتور مدل LD-2

1,000,000 تومان
 • سایز قابل استفاده تا 26 اینچ
 • وزن قابل تحمل 20 کیلوگرم
 • کاربرد رومیزی
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 360 درجه
 • تنظیم ارتفاع تا 435mm
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه رومیزی مانیتور مدل LD-410A

700,000 تومان
 • سایز قابل استفاده تا 26 اینچ
 • وزن قابل تحمل 10 کیلوگرم
 • کاربرد رومیزی
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 270 درجه
 • تنظیم ارتفاع تا 430mm
 • تک بازو
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید

پایه رومیزی مانیتور مدل LD-410B

850,000 تومان
 • سایز قابل استفاده 10 تا 26 اینچ
 • وزن قابل تحمل 10 کیلوگرم
 • کاربرد رومیزی
 • زاویه دید عمودی 15 درجه
 • زاویه دید افقی 270 درجه
 • تنظیم ارتفاع تا 470mm
 • تک بازو
 • نوع جنس آهن
 • استاندارد VESA
 • تجهیزات همراه راهنمای نصب + لوازم مخصوص نصب
افزودن به سبد خرید